• Kajakiem lub jachtem po Mazurach – cześć pierwsza.

  Stare Jabłonki – Jezioro Szeląg – Ostróda

  Ten krótki, łatwy i urozmaicony szlak wodny przebiega przez jezioro Szeląg Mały i Szeląg Wielki, prawie dokoła zalesione malownicze płytkie i zarośnięte jezioro Pauzeńskie oraz dwa odcinki kanałowe ze śluzami dla utrzymania 3 m różnicy poziomów wód jeziora Szeląg Wielki i jeziora Drwęckiego.

  Wysiadamy na mazurskiej stacji kolejowej Stare Jabłonki przy linii kolejowej Iława – Ostróda – Olsztyn ( Mazury) . Na pn. wsch. za laskiem leży wieś Stare Jabłonki, na południu w odległości 500 m przez las – jezioro Szeląg Mały osiągalne w dwu punktach ( w części wschodniej i zachodniej ). Od budynku stacyjnego idziemy brzegiem lasu drogą w kierunku pd.-wsch. Z lewej mijamy tartak. Po 700 m drogi, przed wsią Staszkowo, skręcamy w prawo na łączkę i po przejściu 100 m osiągamy wygodny do wodowana, a nawet obozowania, pn. – wsch. brzeg południowej części jeziora. Możemy też z przystanku kolejowego pójść szosą biegnącą z południowej strony toru na zachód w kierunku Ostródy- perły Mazur. Po blisko 1 km drogi schodzimy z szosy na dróżkę leśną, która po około 300 m zaprowadzi nas do stanicy wodnej PTTK Stare Jabłonki.

  mazur

  Jezioro Szeląg Mały w postaci wydłużonej rynny długości ponad 15 km ciągną się nieco łukowato z pn.wsch. na pn. zach. na terenie mazur. Brzegi Jeziora jedynie w środkowej części są niskie i podmokłe, poza tym wysokie, pagórkowate, suche i w znacznej większości porosłe wysokim lasem. Niegdyś jezioro Szeląg stanowiło jedną otwartą całość. Dopiero budowa linii kolejowej Iława – Olsztyn spowodowała konieczność tunelowego połączenia pd.-wsch. odgałęzienia z główną rynną jeziora.

  Montujemy Kajak i wyruszamy w kierunku zachodnim. Za nami z lewej, na brzegu wieś Staszkowo. We wsi poczta i sklep spółdzielczy. Dalej ku pd. wsch. zwężające się brzegi jeziora obejmują lasy. Na przeciwległym brzegu, od wsi Staszkowo, na zachód od cypla prostokątnego półwyspu dobre miejsce obozowania.

Comments are closed.